Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) tilrettelægger samarbejdet mellem de nationale Foreningerne Norden i de 5 nordiske lande (Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark) og i de 3 selvstyrende områder (Grønland, Færøerne og Åland):

  • Norden Danmark (Danmark)
  • Pohjola-Norden (Finland)
  • Norrøna Félagið í Føroyum (Færøerne)
  • Foreningen Norden på Grønland (Grønland)
  • Norræna félagið á Íslandi (Island)
  • Norden Norge (Norge)
  • Norden Sverige (Sverige)
  • Föreningen Norden på Åland (Åland)
  • Foreningerne Nordens Ungdom (FNU).

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd for at skabe de bedst mulige rammer for samarbejde mellem frivillige organisationer i Norden og de officielle nordiske samarbejdsorganer.

FNF er aktivt involveret i naboområder i Nordeuropa og arbejder også tæt sammen med organisationer i de baltiske lande og Rusland. FNF samarbejder blandt andet med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland), Biedrība Norden Latvija (Foreningen Norden i Letland) samt Foreningen Norden i Petrozavodsk.

FNF har en vision om at gøre de nordiske lande til en mulighedernes region gennem viden, venskab og samarbejde.

Det er FNF’s opgave at koordinere fælles interesser mellem de nationale Foreninger Norden for at styrke nordisk samarbejde på alle niveauer. Principprogrammet for FNF bygger således på de prioriteringer, som de Norden- foreningerne har for deres nationale arbejde.

FNF’s højeste besluttende organ er Præsidiet, der er sammensat af formændene for de nationale foreninger Norden.

FNF leder i 2015 en række nordiske projekter:

Nordiske Netværk

Nordeniskolen

Nordjobb

Nordisk biblioteksuge

Nordisk Sprogkoordination

Klimaduellen

Nordiske forfatterbesøg

 

Læs mere om Foreningerne Nordens Forbund (FNF) på forbundets hjemmeside www.fnfnorden.org