List of other Nordic stakeholders

Other Nordic stakeholders

 

Nordisk Transportarbejderføderation http://3fklub.dk/renovation/om%20brancheklubben/nordisk%20samarbejde arbejdsmarked
Nordisk Kokkenchef Fédération http://www.nkf-chefs.com/Default.asp?page=169 arbejdsmarked
Industrianställda i Norden http://www.nordic-in.org arbejdsmarked
Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation http://nofs.org/ arbejdsmarked
Nordisk Administrativt Forbund http://www.naf-net.dk/ arbejdsmarked
Nordisk Brunnborrarforeningers Forbund   arbejdsmarked
Nordisk Frisörunion   arbejdsmarked
Nordisk Grafisk Union   arbejdsmarked
Nordisk Skolebibliotekarforening http://www.nordisk-skolebibliotekarforening.org/index.php arbejdsmarked uddannelse
Nordisk Tele Organisation   arbejdsmarked
Nordisk Union (hotel-, restaurang-, catering- och turismanställda) http://www.nu-hrct.dk/ arbejdsmarked
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen http://nbtf.bwint.org/default.asp?Language=SE arbejdsmarked
Nordiska Handikappförbundet http://nordiska-hf.org/ arbejdsmarked handicap
Nordiska Maskinbefälsfederationen http://www.nmfnordic.com/omnmf/ arbejdsmarked
Nordiska Politiförfundet http://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/nordisk-politiforbund.aspx arbejdsmarked
Nordiska sociologförbundet (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/dk/ arbejdsmarked
Nordiska transportarbetarfederationen http://nordictransport.org/ arbejdsmarked
Nordiska Unionen inom Närings- och Njutningsmedel   arbejdsmarked
Service- och Tjänstebranschernas Union i Norden, SUN   arbejdsmarked
Sykepleiernes Samarbeid i Norden http://www.ssn-nnf.no/ikbViewer/page/ssn/om-oss arbejdsmarked
Talentia - nordiska socionomförbundskommitte   arbejdsmarked
Nordiska Elfederationen http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2013/03/wallin-tog-over-nordiska-klubban/ arbejdsmarked medier
Nordic Network on Early Childhood Education and Care   børn/unge  
Nordic Adoption Council http://www.nordicadoption.org/ børn/unge socialpolitik
NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdomskomité) http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram børn/unge kultur
Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom   børn/unge  
Kristdemokratisk Ungdom i Norden   børn/unge  
NORBUSANG c/o Folkekirkens Ungdomskor http://norbusang.org/medlemmer/ børn/unge  
Nordgu http://www.nordgu.net/ børn/unge  
Nordic Association of Youth with Disabilities c/o Unge Funksjonshemmede   børn/unge  
Nordisk samarbejdskomité (Scouter)   børn/unge  
Nordiska Centerungdomens Förbund   børn/unge  
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU) http://www.nsu.is børn/unge  
Ungdom og Fritid Norden (UFN)   børn/unge  
Nordisk Investeringsbank http://www.nib.int/ erhverv  
Nordisk Revisorforbund   erhverv  
Nordisk Konserthusråd http://www.nordiskkonserthusraad.com/ erhverv  
Nordlys   erhverv  
Sammenslutningen af nordiske energiregulatorer (NordREG)   erhverv  
Nordic Galvanizers http://www.nordicgalvanizers.com/index.htm erhverv  
Nordisk Realkreditsamråd (NRS) http://www.realkreditraadet.dk/Om_os/International_netv%C3%A6rk.aspx erhverv kreditvæsen
NPTA – Nordic Piano Technicians Association (PTA) http://www.pianotreff.com erhverv  
NORNA – Nordiska samarbetskommitén för namnforskning http://www.norna.org/ forskning  
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet http://nfi.ku.dk/ forskning  
Nordic Gerontological Federation http://www.ngf-geronord.se/ forskning  
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen –Lund (CSS) www.css.lu.se forskning  
Nordiske Arkivdage   forskning administration
Nordisk El-arkseminar   forskning administration
Dansk XML-forum (Statens Arkiver, DK)   forskning administration
DIMO Dansk Image Management Organisation (Statens Arkiver, DK)   forskning administration
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF) http://nnmpf.org/ forskning musik
Forsa Norden http://www.forsa.dk/index.php?page=forsa-norden forskning socialpolitik
Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF)/ Nordic Educational Research Association (NERA) http://www.nfpf.net/ forskning pædagogik
Nordic Sport Science Forum http://idrottsforum.org/ forskning sport
Nordic Political Science Organisation (NoPSA) http://nopsa.net/ forskning  
SINTEF http://www.sintef.no/ forskning innovation
Nordisk Handicappolitisk Råd http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/juni-2006/art-16 handicap  
Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse http://www.nordicwelfare.org/Om-oss/Funktionshinderradet/ handicap  
SUN Nordic Visual Impaired Youth   handicap ligestilling
Nordic Innovation www.nordicinnovation.org/ innovation erhverv
NORDICCS – Nordisk Carbon Capture and Storage   innovation erhverv
Nordiska Folkhögskolerådet   kirker  
Rimbaud – Ny Nordisk Kunstnersammenslutning www.rimbaud.dk kultur  
Nordic Performance Art http://www.nordicperformanceart.dk/ kultur  
Manymade http://www.manymade.org/Landing/About kultur crowdfunding
Nordisk Flagselskab http://nordicflagsociety.org/vexillologi/flaggfarger/ kultur  
Nordplus Adult http://nordplus-cultureguides.dk/ kultur socialpolitik
Amatörkulturens samrådsgrupp   kultur  
Nordic LARP (live rollespil)   kultur  
Nordisk Dramatiker Union http://www.nordicwritersguild.com/en/ndu.aspx kultur teater
Nordisk förening för folkdansforskning http://folkedansforskning.com/Nff/Hem.html kultur dans
Nordisk journalistförbund   kultur medier
Nordisk Konservatorforbund (NKF)   kultur museer
Nordisk Korforum   kultur musik
Nordisk Motorhistorisk Forbund   kultur  
Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet (NASOM)   kultur musik
North European Amateur Theatre Alliance http://www.neata.dk/ kultur teater
Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete (NORBUSAM)   kultur musik
Nordiskt Forum http://nf2014.org/ ligestilling feminisme
Dövas Nordiska Råd   ligestilling handicap
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning   ligestilling  
Nordisk Journalistcenter http://www.njc.dk/nyheder/index.php medier kultur
Greenpeace Norden http://www.greenpeace.org/denmark/da/om-greenpeace/om-organisationen/ miljø  
Nordisk Grønne Venstre Alliance   politik  
Nordisk Folkeriksdag   politik  
Foreningen Frit Norden www.fritnorden.dk politik  
Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd http://s-norden.org politik  
Vestnordisk Råd http://www.vestnordisk.is/page/nyheder politik  
Nordens Liberale og Radikale Ungdom   politik børn/unge
Nordisk Ungkonservativ Union   politik børn/unge
Nätverket Norden (föreningen för civilt egendomsskydd) http://www.natverketnorden.se/ politik ejendomsret
SAMAK (Samarbetsorganet för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen https://da-dk.facebook.com/samak.info politik  
North European Express Championship Cup (NEECC) http://express-cup.com/ sejlsport  
Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt (NFBO)   socialpolitik børn/unge
Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO) http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-social-og-helsepolitik-mr-s/institutioner-og-samarbejdsorganer/samarbejdsorganer/nordisk-socialstatistikkomite-nososko socialpolitik  
Nordic Chess Federation www.sjakk.no/nordisk sport  
Nordisk Politi Idrætsforbund   sport  
Nordic Karate Federation   sport  
Nordic Powerlifting Federation (Styrkeløft i Norden)   sport  
Nordisk Forening For Spædbørns Udvikling http://nfsu.org/ sundhed  
Nordisk Sammanslutning för Hygiensjuksköterskor http://www.nsfh.net/ sundhed  
Nordisk Sammenslutning for Klinisk Sexologi/Nordic Association of Clinical Sexology http://www.nacs.eu/ sundhed  
Nordisk Forening for Social og Mental Helse (NFSMH)   sundhed  
EBMT Nordic Forum Group   sundhed stamceller
HNR -   Handicaporganisationernes Nordiske Råd http://www.handicap.dk/politik/international/nordisk sundhed  
Nordisk Forening for Psykiatrisk Epidemiologi (NAPE) https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/462/432 sundhed  
Nordisk kongres om spiseforstyrrelser   sundhed  
Nordisk Selskab for Spiseforstyrrelser   sundhed  
Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi http://nordicradiology.eu/ sundhed  
Nordisk Forening for Nevroradiologi http://www.nsnr.org/ sundhed  
HELGA (The Nordic Center of Exellence) http://www.cancer.dk/helga/forside/ sundhed  
Nordic Lipid Forum   sundhed forskning
Nordisk Cancer Union   sundhed  
Nordisk Forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk/ sundhed handicap
Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO) http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Kunnskapskilder/Statistikk-og-datakilder/NOMESCO/ sundhed  
Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier http://www.nfkk.eu/index.html sundhed  
Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde http://www.njsforum.com/site2/home trafik  
ABF Norden (ABF Norden / AOF Danmark) http://www.nordvux.net/page/23/ uddannelse  
Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations   uddannelse  
Folkbildning Norden   uddannelse  
Nordic Institute for Theoretical Physics   uddannelse  
Nordic International Studies Association http://www.sagepub.net/nisa/default.htm uddannelse  
Nordic Network of Astrobiology   uddannelse  
Nordic Political Science Association (NoPSA)   uddannelse  
Nordic Rheology Society http://nordicrheologysociety.org/ uddannelse  
Nordisk Folkeuniversitet (NOFU)   uddannelse  
Nordisk Komité for Skoleforældre   uddannelse  
Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi   uddannelse  
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik   uddannelse  
Nordisk Komité for Skoleforældre http://www.nordiskkomite.org/ uddannelse politik
Nordisk evalueringsnetværk på skoleområdet   uddannelse