Lista muista pohjoismaisista toimijoista

Nordisk Transportarbejderføderation http://3fklub.dk/renovation/om%20brancheklubben/nordisk%20samarbejde arbejdsmarked    
Nordisk Kokkenchef Fédération http://www.nkf-chefs.com/Default.asp?page=169 arbejdsmarked    
Industrianställda i Norden http://www.nordic-in.org arbejdsmarked    
Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation http://nofs.org/ arbejdsmarked    
Nordisk Administrativt Forbund http://www.naf-net.dk/ arbejdsmarked    
Nordisk Brunnborrarforeningers Forbund   arbejdsmarked    
Nordisk Frisörunion   arbejdsmarked    
Nordisk Grafisk Union   arbejdsmarked    
Nordisk Skolebibliotekarforening http://www.nordisk-skolebibliotekarforening.org/index.php arbejdsmarked uddannelse  
Nordisk Tele Organisation   arbejdsmarked    
Nordisk Union (hotel-, restaurang-, catering- och turismanställda) http://www.nu-hrct.dk/ arbejdsmarked    
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen http://nbtf.bwint.org/default.asp?Language=SE arbejdsmarked    
Nordiska Handikappförbundet http://nordiska-hf.org/ arbejdsmarked handicap  
Nordiska Maskinbefälsfederationen http://www.nmfnordic.com/omnmf/ arbejdsmarked    
Nordiska Politiförfundet http://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/nordisk-politiforbund.aspx arbejdsmarked    
Nordiska sociologförbundet (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/dk/ arbejdsmarked    
Nordiska transportarbetarfederationen http://nordictransport.org/ arbejdsmarked    
Nordiska Unionen inom Närings- och Njutningsmedel   arbejdsmarked    
Service- och Tjänstebranschernas Union i Norden, SUN   arbejdsmarked    
Sykepleiernes Samarbeid i Norden http://www.ssn-nnf.no/ikbViewer/page/ssn/om-oss arbejdsmarked    
Talentia - nordiska socionomförbundskommitte   arbejdsmarked    
Nordiska Elfederationen http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2013/03/wallin-tog-over-nordiska-klubban/ arbejdsmarked medier  
Nordic Network on Early Childhood Education and Care   børn/unge    
Nordic Adoption Council http://www.nordicadoption.org/ børn/unge socialpolitik  
NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdomskomité) http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram børn/unge kultur uddannelse
Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom   børn/unge    
Kristdemokratisk Ungdom i Norden   børn/unge    
NORBUSANG c/o Folkekirkens Ungdomskor http://norbusang.org/medlemmer/ børn/unge    
Nordgu http://www.nordgu.net/ børn/unge    
Nordic Association of Youth with Disabilities c/o Unge Funksjonshemmede   børn/unge    
Nordisk samarbejdskomité (Scouter)   børn/unge    
Nordiska Centerungdomens Förbund   børn/unge    
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU) http://www.nsu.is børn/unge    
Ungdom og Fritid Norden (UFN)   børn/unge    
Nordisk Investeringsbank http://www.nib.int/ erhverv    
Nordisk Revisorforbund   erhverv    
Nordisk Konserthusråd http://www.nordiskkonserthusraad.com/ erhverv    
Nordlys   erhverv   uddannelse
Sammenslutningen af nordiske energiregulatorer (NordREG)   erhverv    
Nordic Galvanizers http://www.nordicgalvanizers.com/index.htm erhverv    
Nordisk Realkreditsamråd (NRS) http://www.realkreditraadet.dk/Om_os/International_netv%C3%A6rk.aspx erhverv kreditvæsen  
NPTA – Nordic Piano Technicians Association (PTA) http://www.pianotreff.com erhverv    
NORNA – Nordiska samarbetskommitén för namnforskning http://www.norna.org/ forskning    
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet http://nfi.ku.dk/ forskning    
Nordic Gerontological Federation http://www.ngf-geronord.se/ forskning    
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen –Lund (CSS) www.css.lu.se forskning    
Nordiske Arkivdage   forskning administration  
Nordisk El-arkseminar   forskning administration  
Dansk XML-forum (Statens Arkiver, DK)   forskning administration  
DIMO Dansk Image Management Organisation (Statens Arkiver, DK)   forskning administration  
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF) http://nnmpf.org/ forskning musik  
Forsa Norden http://www.forsa.dk/index.php?page=forsa-norden forskning socialpolitik  
Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF)/ Nordic Educational Research Association (NERA) http://www.nfpf.net/ forskning pædagogik  
Nordic Sport Science Forum http://idrottsforum.org/ forskning sport  
Nordic Political Science Organisation (NoPSA) http://nopsa.net/ forskning    
SINTEF http://www.sintef.no/ forskning innovation erhverv
Nordisk Handicappolitisk Råd http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/juni-2006/art-16 handicap    
Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse http://www.nordicwelfare.org/Om-oss/Funktionshinderradet/ handicap    
SUN Nordic Visual Impaired Youth   handicap ligestilling  
Nordic Innovation www.nordicinnovation.org/ innovation erhverv  
NORDICCS – Nordisk Carbon Capture and Storage   innovation erhverv  
Nordiska Folkhögskolerådet   kirker    
Rimbaud – Ny Nordisk Kunstnersammenslutning www.rimbaud.dk kultur    
Nordic Performance Art http://www.nordicperformanceart.dk/ kultur    
Kulturkontakt Nord http://www.kulturkontaktnord.org/ kultur    
Manymade http://www.manymade.org/Landing/About kultur crowdfunding  
Nordisk Flagselskab http://nordicflagsociety.org/vexillologi/flaggfarger/ kultur    
Nordplus Adult http://nordplus-cultureguides.dk/ kultur socialpolitik  
Amatörkulturens samrådsgrupp   kultur    
Musik i Norden   kultur musik  
Nordic LARP (live rollespil)   kultur    
Nordisk Dramatiker Union http://www.nordicwritersguild.com/en/ndu.aspx kultur teater  
Nordisk förening för folkdansforskning http://folkedansforskning.com/Nff/Hem.html kultur dans  
Nordisk journalistförbund   kultur medier  
Nordisk Konservatorforbund (NKF)   kultur museer  
Nordisk Korforum   kultur musik  
Nordisk Kustkultur   kultur    
Nordisk Motorhistorisk Forbund   kultur    
Nordisk Sangerforbund (NSF)   kultur musik  
Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet (NASOM)   kultur musik  
North European Amateur Theatre Alliance http://www.neata.dk/ kultur teater  
Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete (NORBUSAM)   kultur musik  
Nordiskt Forum http://nf2014.org/ ligestilling feminisme  
Dövas Nordiska Råd   ligestilling handicap  
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning   ligestilling    
Yggdrasil www.yggdrasil.fi medier    
Nordisk Journalistcenter http://www.njc.dk/nyheder/index.php medier kultur  
Greenpeace Norden http://www.greenpeace.org/denmark/da/om-greenpeace/om-organisationen/ miljø    
Nordisk Grønne Venstre Alliance   politik    
Nordisk Folkeriksdag   politik    
Foreningen Frit Norden www.fritnorden.dk politik    
Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd http://s-norden.org politik    
Vestnordisk Råd http://www.vestnordisk.is/page/nyheder politik    
Nordens Liberale og Radikale Ungdom   politik børn/unge  
Nordisk Ungkonservativ Union   politik børn/unge  
Nätverket Norden (föreningen för civilt egendomsskydd) http://www.natverketnorden.se/ politik ejendomsret  
SAMAK (Samarbetsorganet för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen https://da-dk.facebook.com/samak.info politik    
Socialistisk Ungdom i Norden   politik børn/unge  
North European Express Championship Cup (NEECC) http://express-cup.com/ sejlsport    
Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt (NFBO)   socialpolitik børn/unge  
Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO) http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-social-og-helsepolitik-mr-s/institutioner-og-samarbejdsorganer/samarbejdsorganer/nordisk-socialstatistikkomite-nososko socialpolitik    
Nordic Chess Federation www.sjakk.no/nordisk sport    
Nordisk Politi Idrætsforbund   sport    
Nordic Karate Federation   sport    
Nordic Powerlifting Federation (Styrkeløft i Norden)   sport    
Nordisk Språkkampanj/e/Sprogkampagne http://nordisk.mono.net/9357/Organisation sprog    
Nordisk Forening For Spædbørns Udvikling http://nfsu.org/ sundhed    
Nordisk Sammanslutning för Hygiensjuksköterskor http://www.nsfh.net/ sundhed    
Nordisk Sammenslutning for Klinisk Sexologi/Nordic Association of Clinical Sexology http://www.nacs.eu/ sundhed    
Nordisk Forening for Social og Mental Helse (NFSMH)   sundhed    
EBMT Nordic Forum Group   sundhed stamceller  
HNR -   Handicaporganisationernes Nordiske Råd http://www.handicap.dk/politik/international/nordisk sundhed    
Nordisk Forening for Psykiatrisk Epidemiologi (NAPE) https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/462/432 sundhed    
Nordisk kongres om spiseforstyrrelser   sundhed    
Nordisk Selskab for Spiseforstyrrelser   sundhed    
Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi http://nordicradiology.eu/ sundhed    
Nordisk Forening for Nevroradiologi http://www.nsnr.org/ sundhed    
HELGA (The Nordic Center of Exellence) http://www.cancer.dk/helga/forside/ sundhed    
Nordic Lipid Forum   sundhed forskning  
Nordisk Cancer Union   sundhed    
Nordisk Forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk/ sundhed handicap  
Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO) http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Kunnskapskilder/Statistikk-og-datakilder/NOMESCO/ sundhed    
Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier http://www.nfkk.eu/index.html sundhed    
Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde http://www.njsforum.com/site2/home trafik    
ABF Norden (ABF Norden / AOF Danmark) http://www.nordvux.net/page/23/ uddannelse    
Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations   uddannelse    
Folkbildning Norden   uddannelse    
Nordic Institute for Theoretical Physics   uddannelse    
Nordic International Studies Association http://www.sagepub.net/nisa/default.htm uddannelse    
Nordic Network of Astrobiology   uddannelse    
Nordic Political Science Association (NoPSA)   uddannelse    
Nordic Rheology Society http://nordicrheologysociety.org/ uddannelse    
Nordisk Folkeuniversitet (NOFU)   uddannelse    
Nordisk Komité for Skoleforældre   uddannelse    
Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi   uddannelse    
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik   uddannelse    
Nordisk Komité for Skoleforældre http://www.nordiskkomite.org/ uddannelse politik  
Nordisk evalueringsnetværk på skoleområdet   uddannelse