Tietoa meistä

POHJOISMAINEN VERKOSTO

UUSI TAPA TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ POHJOISMAISSA 

Pohjoismainen verkosto on verkkopohjainen portaali joka tuo yhteen pohjoismaisia kansalaisjärjestöjä. Haluamme kehittää tätä alustaa vuorovaikutteisena internetpohjaisena portaalina jossa järjestöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, voivat löytää pohjoismaisen yhteistyökumppanin, rekisteröityä käyttäjänä verkossa, verkostoitua itse laajemmin ja luoda uusia jännittäviä pohjoismaisia projekteja ja yhteistyötä Pohjoismaissa.

TÄMÄ ON VAIN ALKUA – TULEVAISUUS ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA

 

 Ensimmäisessa vaiheessa järjestösi voi

 

 • Luoda uuden verkoston portaaliin ja etsiä muita yrityksiä eri kategorioiden kautta
 • Suunnitella yhteisiä seminaareja ja tapahtumia
 • Työstää yhteisiä poliittisiä mielipiteitä ja kannanottoja
 • Luoda neuvoa-antava verkosto Pohjoismaiden ministeriölle ja Pohjoismaiden neuvostolle

Toisessa vaiheessa järjestösi voi

 

 • Johtaa dialogia portaalin foorumissa
 • Julkaista pohjoismaisia uutisia
 • Etsiä kalenterista pohjoismaisia aktiviteettejä
 • Ja paljon muuta…

Pohjoismainen verkosto on aivan uusi tapa verkostoitua Pohjoismaissa

KOHDERYHMÄ

Verkkosivu on tarkoitettu erityyppisille pohjoismaisille yhdistyksille ja järjestöille joiden toiminta liittyy jotenkin pohjoismaihin:

 •          Monimuotoiset pohjoismaiset järjestöt ja yhteisjärjestöt
 •          Tietoa-antavat pohjoismaiset verkostot kahden tai useamman Pohjoismaan välillä
 •          Pohjoismaiset laitokset
 •          Pohjoismaiset projektit
 •          Muut toimijat joiden kiinnostuksen kohteet tai toiminta liittyvät Pohjoismaihin

VAHVA POHJOISMAINEN KANSALAISYHTEISKUNTA

Det nordiska samarbetet grundar sig på principen om ett starkt medborgarsamhälle med inflytande över beslutsfattandet. Därför vill vi grunda ett samarbetsforum för nordiska medborgarorganisationer. Denna webb-baserade portal möjliggör samarbete i Norden på ett helt nytt sätt. I portalen kan din organisation finna nya sätt att komma i kontakt med andra organisationer och andra organisationer har möjlighet att finna dig. 

Pohjoismainen yhteistyö perustuu periaatteelle vahvasta kansalaisyhteiskunnasta jolla on vaikutusvaltaa päätöksentekoon. Siksi haluamme perustaa yhteistyöfoorumin pohjoismaisille kansalaisjärjestöille. Tämä nettipohjainen portaali mahdollistaa yhteistyön Pohjoismaissa aivan uudella tavalla. Portaalissa järjestösi voi löytää uusia tapoja päästäkseen tekemisiin toisten järjestöjen kanssa joilla taas on mahdollisuus löytää sinun järjestösi.

Haluamme myös vahvistaa kansalaisjärjestöjen, Pohjoismaisen ministeriön ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Pohjoismainen verkosto –alusta luo myös mahdollisuuden luoda neuvoa-antava verkosto pohjoismaisille päätöksentekijöille.

TAVOITTEET

Tavoitteenamme on luoda dynaaminen toimielin joka luo yhteyden kansalaisyhteiskunnan ja virallisen pohjoismaisen yhteistyön välille. Sekä Pohjoismaiselle ministeriölle että Pohjoismaiden neuvostolle on tärkeää vahvistaa työtään asiantuntijoiden neuvojen avulla. Lisäksi kansalaisyhteiskunnalle on tärkeää voimistaa äänensä kuuluvuutta ja omaa asemaansa. Olemme sitä mieltä että on erittäin tärkeää voimistaa kansalaisjärjestöjen, Pohjoismaisen ministeriön ja Pohjoismaiden neuvoston välistä vuoropuhelua. Sen kautta verkkosivu mahdollistaisi sen että järjestöt voisivat toimia neuvoa-antavina aloitteentekijöinä Pohjoismaiselle ministeriölle ja Pohjoismaiden neuvostolle erilaisia aloja koskevissa kysymyksissä.

Tämä on vain alkua! Ole mukana jo alusta asti ja myötävaikuta uuden pohjoismaisen verkoston kehitykseen!

Toivotamme tervetulleeksi kaikki järjestöt ja yhdistykset jotka jakavat ne arvot jotka muodostavar pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimen: luottamus, vapaus, vastuullisuus, kunnioitus, avoimuus, mukaan ottaminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja kansanvalta. Tervetuloa mukaan!