Listi yfir aðra aðila

Listi yfir aðra aðila

 

Nordic Network on Early Childhood Education and Care   börn/ungmenni
Nordic Adoption Council http://www.nordicadoption.org/ börn/ungmenni
NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdomskomité) http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram börn/ungmenni
Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom   börn/ungmenni
Kristdemokratisk Ungdom i Norden   börn/ungmenni
NORBUSANG c/o Folkekirkens Ungdomskor http://norbusang.org/medlemmer/ börn/ungmenni
Nordgu http://www.nordgu.net/ börn/ungmenni
Nordic Association of Youth with Disabilities c/o Unge Funksjonshemmede   börn/ungmenni
Nordisk samarbejdskomité (Scouter)   börn/ungmenni
Nordiska Centerungdomens Förbund   börn/ungmenni
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU) http://www.nsu.is börn/ungmenni
Ungdom og Fritid Norden (UFN)   börn/ungmenni
Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt (NFBO)   félagsmál
Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO) http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-social-og-helsepolitik-mr-s/institutioner-og-samarbejdsorganer/samarbejdsorganer/nordisk-socialstatistikkomite-nososko félagsmál
Nordisk Journalistcenter http://www.njc.dk/nyheder/index.php fjölmiðlar
Nordisk Handicappolitisk Råd http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/juni-2006/art-16 fötlun
Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse http://www.nordicwelfare.org/Om-oss/Funktionshinderradet/ fötlun
SUN Nordic Visual Impaired Youth   fötlun
Nordisk Forening For Spædbørns Udvikling http://nfsu.org/ heilsa
Nordisk Sammanslutning för Hygiensjuksköterskor http://www.nsfh.net/ heilsa
Nordisk Sammenslutning for Klinisk Sexologi/Nordic Association of Clinical Sexology http://www.nacs.eu/ heilsa
Nordisk Forening for Social og Mental Helse (NFSMH)   heilsa
EBMT Nordic Forum Group   heilsa
HNR -   Handicaporganisationernes Nordiske Råd http://www.handicap.dk/politik/international/nordisk heilsa
Nordisk Forening for Psykiatrisk Epidemiologi (NAPE) https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/462/432 heilsa
Nordisk kongres om spiseforstyrrelser   heilsa
Nordisk Selskab for Spiseforstyrrelser   heilsa
Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi http://nordicradiology.eu/ heilsa
Nordisk Forening for Nevroradiologi http://www.nsnr.org/ heilsa
HELGA (The Nordic Center of Exellence) http://www.cancer.dk/helga/forside/ heilsa
Nordic Lipid Forum   heilsa
Nordisk Cancer Union   heilsa
Nordisk Forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk/ heilsa
Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO) http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Kunnskapskilder/Statistikk-og-datakilder/NOMESCO/ heilsa
Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier http://www.nfkk.eu/index.html heilsa
Nordic Chess Federation www.sjakk.no/nordisk íþróttir
Nordisk Politi Idrætsforbund   íþróttir
Nordic Karate Federation   íþróttir
Nordic Powerlifting Federation (Styrkeløft i Norden)   íþróttir
Nordiskt Forum http://nf2014.org/ jafnrétti
Dövas Nordiska Råd   jafnrétti
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning   jafnrétti
Nordiska Folkhögskolerådet   lýðháskóli
Rimbaud – Ny Nordisk Kunstnersammenslutning www.rimbaud.dk menning
Nordic Performance Art http://www.nordicperformanceart.dk/ menning
Kulturkontakt Nord http://www.kulturkontaktnord.org/ menning
Manymade http://www.manymade.org/Landing/About menning
Nordisk Flagselskab http://nordicflagsociety.org/vexillologi/flaggfarger/ menning
Nordplus Adult http://nordplus-cultureguides.dk/ menning
Amatörkulturens samrådsgrupp   menning
Nordic LARP (live rollespil)   menning
Nordisk Dramatiker Union http://www.nordicwritersguild.com/en/ndu.aspx menning
Nordisk förening för folkdansforskning http://folkedansforskning.com/Nff/Hem.html menning
Nordisk journalistförbund   menning
Nordisk Konservatorforbund (NKF)   menning
Nordisk Korforum   menning
Nordisk Motorhistorisk Forbund   menning
Nordisk Musik Union (NoMU)   menning
Nordisk Sangerforbund (NSF)   menning
Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet (NASOM)   menning
NORDLEK (Folkdans)   menning
North European Amateur Theatre Alliance http://www.neata.dk/ menning
Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete (NORBUSAM)   menning
ABF Norden (ABF Norden / AOF Danmark) http://www.nordvux.net/page/23/ menntun
Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations   menntun
Folkbildning Norden   menntun
Nordic Institute for Theoretical Physics   menntun
Nordic International Studies Association http://www.sagepub.net/nisa/default.htm menntun
Nordic Network of Astrobiology   menntun
Nordic Political Science Association (NoPSA)   menntun
Nordic Rheology Society http://nordicrheologysociety.org/ menntun
Nordisk Folkeuniversitet (NOFU)   menntun
Nordisk Komité for Skoleforældre   menntun
Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi   menntun
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik   menntun
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande   menntun
Nordspråk http://nordsprak.dk/ menntun
Nordisk Komité for Skoleforældre http://www.nordiskkomite.org/ menntun
Nordisk evalueringsnetværk på skoleområdet   menntun
Nordic Innovation www.nordicinnovation.org/ nýsköpun
NORDICCS – Nordisk Carbon Capture and Storage   nýsköpun
NORNA – Nordiska samarbetskommitén för namnforskning http://www.norna.org/ rannsóknir
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet http://nfi.ku.dk/ rannsóknir
Nordic Gerontological Federation http://www.ngf-geronord.se/ rannsóknir
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen –Lund (CSS) www.css.lu.se rannsóknir
Nordiske Arkivdage   rannsóknir
Nordisk El-arkseminar   rannsóknir
Dansk XML-forum (Statens Arkiver, DK)   rannsóknir
DIMO Dansk Image Management Organisation (Statens Arkiver, DK)   rannsóknir
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF) http://nnmpf.org/ rannsóknir
Forsa Norden http://www.forsa.dk/index.php?page=forsa-norden rannsóknir
Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF)/ Nordic Educational Research Association (NERA) http://www.nfpf.net/ rannsóknir
Nordic Sport Science Forum http://idrottsforum.org/ rannsóknir
Nordic Political Science Organisation (NoPSA) http://nopsa.net/ rannsóknir
SINTEF http://www.sintef.no/ rannsóknir
Nordisk Grønne Venstre Alliance   stjórnmál
Nordisk Folkeriksdag   stjórnmál
Foreningen Frit Norden www.fritnorden.dk stjórnmál
Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd http://s-norden.org stjórnmál
Vestnordisk Råd http://www.vestnordisk.is/page/nyheder stjórnmál
Nordens Liberale og Radikale Ungdom   stjórnmál
Nordisk Ungkonservativ Union   stjórnmál
Nätverket Norden (föreningen för civilt egendomsskydd) http://www.natverketnorden.se/ stjórnmál
SAMAK (Samarbetsorganet för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen https://da-dk.facebook.com/samak.info stjórnmál
Socialistisk Ungdom i Norden   stjórnmál
Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde http://www.njsforum.com/site2/home umferð
Greenpeace Norden http://www.greenpeace.org/denmark/da/om-greenpeace/om-organisationen/ umhverfi
North European Express Championship Cup (NEECC) http://express-cup.com/ vatnaíþróttir
Nordisk Investeringsbank http://www.nib.int/ viðskipti
Nordisk Revisorforbund   viðskipti
Nordisk Konserthusråd http://www.nordiskkonserthusraad.com/ viðskipti
Nordlys   viðskipti
Sammenslutningen af nordiske energiregulatorer (NordREG)   viðskipti
Nordic Galvanizers http://www.nordicgalvanizers.com/index.htm viðskipti
Nordisk Realkreditsamråd (NRS) http://www.realkreditraadet.dk/Om_os/International_netv%C3%A6rk.aspx viðskipti
NPTA – Nordic Piano Technicians Association (PTA) http://www.pianotreff.com viðskipti
Nordisk Transportarbejderføderation http://3fklub.dk/renovation/om%20brancheklubben/nordisk%20samarbejde vinnumarkaður
Nordisk Kokkenchef Fédération http://www.nkf-chefs.com/Default.asp?page=169 vinnumarkaður
Industrianställda i Norden http://www.nordic-in.org vinnumarkaður
Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation http://nofs.org/ vinnumarkaður
Nordisk Administrativt Forbund http://www.naf-net.dk/ vinnumarkaður
Nordisk Brunnborrarforeningers Forbund   vinnumarkaður
Nordisk Frisörunion   vinnumarkaður
Nordisk Grafisk Union   vinnumarkaður
Nordisk Skolebibliotekarforening http://www.nordisk-skolebibliotekarforening.org/index.php vinnumarkaður
Nordisk Tele Organisation   vinnumarkaður
Nordisk Union (hotel-, restaurang-, catering- och turismanställda) http://www.nu-hrct.dk/ vinnumarkaður
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen http://nbtf.bwint.org/default.asp?Language=SE vinnumarkaður
Nordiska Handikappförbundet http://nordiska-hf.org/ vinnumarkaður
Nordiska Maskinbefälsfederationen http://www.nmfnordic.com/omnmf/ vinnumarkaður
Nordiska Politiförfundet http://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/nordisk-politiforbund.aspx vinnumarkaður
Nordiska sociologförbundet (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/dk/ vinnumarkaður
Nordiska transportarbetarfederationen http://nordictransport.org/ vinnumarkaður
Nordiska Unionen inom Närings- och Njutningsmedel   vinnumarkaður
Service- och Tjänstebranschernas Union i Norden, SUN   vinnumarkaður
Sykepleiernes Samarbeid i Norden http://www.ssn-nnf.no/ikbViewer/page/ssn/om-oss vinnumarkaður
Talentia - nordiska socionomförbundskommitte   vinnumarkaður
Nordiska Elfederationen http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2013/03/wallin-tog-over-nordiska-klubban/ vinnumarkaður