Vi binder Norden sammen

Nordiske Nettverk har som målsetning å muliggjøre forbindelser mellom sivilsamfunnet og det offisielle nordiske samarbeidet.

Gjennom Nordiske Nettverk kan man for eksempel:

  • Finne nye kontakter
  • Nye samarbeid
  • Finne nye potensielle medlemmer

Med de nye samarbeidspartnerne kan man for eksempel:

  • Skrive felles uttalelser
  • Utveksle erfaring
  • Arrangering av felles konferanser, seminarer eller liknende

Et eksempel på et arrangement og et nytt samarbeid som hadde sitt utspring gjennom Nordiske Nettverk, var den politiske ungdomskonferansen Mulighetenes Norden, som ble arrangert i november 2015. Det kom til fordi Hanne Müller fra Nordisk Samorganisasjon for Ungdom (NSU) oppdaget Nordiske Nettverk og registrerte organisasjonen der. På Nettverket fant hun frem til hele tre organisasjoner som hadde overlappende interessert med NSU: Nordjobb, Foreningene Nordens Ungdomsforbund, Ungdommenes Nordiske Råd. Hun tok kontakt med dem, og sammen arrangerte de en konferanse om et tema som alle fire organisasjonene er veldig opptatte av, nemlig arbeidsmarkedet.

Konferansen samlet ungdommer fra hele Norden for å i fellesskap ta frem visjoner for fremtidens nordiske samarbeid. I løpet av tre dager diskuterte omtrent 100 deltakere nordisk mobilitet, praksisordninger, kultur og språkforståels i form av forskjellige talere, workshops og paneldebatt. Konferansen gikk også live på organisasjonenes hjemmesider, og det ble twitret aktivt med hashtaggen #nordiskmobilitet.

Arrangørene var veldig fornøyde med arrangementet, Annie Stenberg, som er prosjektleder i Nordjobb Norge, uttalte at «Det finns otroligt stor potential i organisationslivet i Norden, därför är det viktigt att fler upptäcker varandra och samarbetar» .

Det er nettopp slike samarbeid som er mulig å gå til gjennom Nordiske Nettverk. I tillegg kan for eksempel man lage felles politiske uttalelser, få flere medlemmer, få inspirasjon, lære av hverandres feil og best pratices. Derfor oppfordrer vi alle foreninger, organisasjoner, institusjoner og nettverk med interesse for å samarbeide nordisk til å registrere seg og utforske Nordiske Nettverk.