Vi binder Norden sammen

 

Foreningene Nordens Forbund

Foreningene Nordens Forbund (FNF) tilrettelegger samarbeidet mellom de nasjonale Foreningene Norden i de fem nordiske landene (Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark) og på Grønland, Færøyene og Åland.

Foreningen Norden Danmark 

Pohjola-Norden (Finland)

Norrøna Félagið í Føroyum (Færøerne)

Norræna félagið á Íslandi (Island)

Foreningen Norden Norge

Foreningen Norden Sverige 

Föreningen Norden på Åland (Åland)

Foreningene Nordens Ungdom (FNU).

Foreningene Nordens Forbund jobber tett sammen med Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd for å skape best mulig rammer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner i Norden og de offisielle nordiske samarbeidsorganene.

FNF involverer seg aktivt i naboområdene i Nord-Europa og samarbeider også tett med organisasjoner i de baltiske landene og Russland. FNF samarbeider blant annet med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland), Biedrība Norden Latvija (Foreningen Norden i Latvia) samt Foreningen Norden i Petrozavodsk.

FNF har en visjon om å gjøre de nordiske landene til en mulighetenes region gjennom vitenskap, vennskap og samarbeid.

Det er FNFs oppgave å koordinere felles interesser mellom de nasjonale Foreningene Norden for å styrke nordisk samarbeid på alle nivåer. Prinsipprogrammet for FNF bygger på den måten på de samme prioriteringene som de nasjonale Norden-foreningene har for deres nasjonale arbeid.

FNFs høyeste besluttede organ er Presidiet, som er satt sammen av lederne for de nasjonale Foreningene Norden.

 

FNF LEDER I 2015 EN REKKE NORDISKE PROJEKTER:

 

Nordiske Nettverk

Norden i skolen

Nordjobb

Nordisk biblioteksuke

Nordisk Språkkoordinasjon

Klimaduellen

Nordiske forfatterbesøk

 

 

 

 

LES MER OM FORENINGERNE NORDENS FORBUND (FNF) PÅ FORBUNDETS HJEMMESIDE WWW.FNFNORDEN.ORG