Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

Nordisk ministerråd og Nordisk råd

Nordisk ministerråd er det offisielle samarbeidsorganet til de nordiske regjeringene, og Nordisk råd er de nordiske parlamentarikernes forum.

Nordisk ministerråd

Som de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan er Nordisk ministerråd en sentral det formelle nordiske samarbeidet. Nordisk ministerråd ble etablert i 1971 og omfatter regjeringene i de fem nordiske landene; Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt landsstyret på Færøyene, Grønland og Åland. Det overordnede ansvaret ligger hos statsministerne, men i praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene og til Nordisk Samarbeidskomité.
Formannskapet for ministerrådet går på skift mellom de fem nordiske landene (ett år om gangen).

Nordisk råd

Nordisk råd er et samarbeidsorgan i de nordiske landene, og spiller, slik som Nordisk ministerråd, en viktig rolle i det formelle nordiske samarbeidet. Nordisk Råd ble opprettet i 1952 og omfatter de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland. Rådets formål er å bevare og utvikle det nordiske samarbeidet innenfor rettsvesenet, kultur, samferdsel, miljø, sosiale og økonomiske forhold.

 

Nordisk råd deler ut en rekke priser hvert år:

Nordisk råds litteraturpris
Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris
Nordisk råds natur- og miljøpris
Nordisk råds musikkpris
Nordisk råds filmpris

 

Fokusområder for begge rådene:

Én av hovedoppgavene for Nordisk ministerråd og Nordisk råd er å fjerne barrierene som er i veien for det internordiske samarbeidet, særlig mellom forskjellige typer av virksomheter, foreninger og organisasjoner.
Global konkurransekraft, utdannelse, forskning, innovasjon, økt profilering av Norden, miljø, klima og energi – og ikke minst – fjerning av grensehindre er også viktige samarbeidsområder for begge rådene.
Nordisk Ministerråd støtter Nordiske Nettverk, som har som formål å styrke samarbeidet i sivilsamfunnet i Norden og mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og Nordisk råd/ministerråd og offentlige myndigheter.

Les mer om Nordisk ministerråd og Nordisk råd på den offisielle hjemmesiden deres: www.norden.org