Nordiske fonde

NORDISKA FONDER

Gemensamma nordiska fonder

 

Kulturkontakt Nord:   Kulturprojekt   www.kknord.org
         
Nordforsk       http://www.nordforsk.org/no
         
Nordplus       http://www.nordplusonline.org/nor
         
Nordisk Film & TV Fond       http://www.nordiskfilmogtvfond.com/
         
NORDBUKs børne og ungdomsfond       http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram
         
Nordic Innovation       http://www.nordicinnovation.org/no/finansiering/call-for-proposals-innovative-nordic-health-and-welfare-solutions/
Nordisk Kulturfond       http://www.nordiskkulturfond.org/da
         
         
Nopef       http://www.nopef.com/pages/se/framsida.php
         
Letterstedtska föreningen       http://www.letterstedtska.org/
         
         

Danska fonder

       
         
AP. Møller Fonden:   Barn og unga   http://www.apmollerfonde.dk/
         
Augustinus Fonden:   Bekämpning av sjukdomar   http://www.augustinusfonden.dk/
         
Bikuben Fonden:   Förbättrad livskvalitet för socialt utsatta   http://www.bikubenfonden.dk/
         
BUPL's solidaritets- og kulturfond   Barn och unga, kulturbeviljningar   http://www.bupl.dk/om_bupl/formaal_og_organisering/solidaritets-_og_kulturfond?OpenDocument
         
Bustrupfonden:   Barn och unga   http://www.skive.dk/kommune-politik/legater-fonde-og-puljer/legater-og-fonde/bustrupfonden
         
Clara Hansens Mindelegat:       http://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Fonde%20og%20legater/Ans%C3%B8gningsskema%20clara%20hansen.docx
         
Danske Banks Fond:       https://www.danskebank.com/da-dk/CSR/samfund/Pages/danske-banks-fond.aspx
         
         
Fehrs Fond:       http://www.fehrs-fond.dk/Fehrs_Fond.html
         
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde   Förståelse och samarbete mellan Danmark och Island. Stöder det danska språket i Island.   http://www.fdis.dk/
         
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde:       http://dansk-norsk.no/
         
Jascha Fonden:       http://www.jaschafonden.dk/index.htm
         
Lauritzen Fonden:   Sårbara barn och unga   http://www.lauritzenfonden.com/
         
Nykredits Fond:       https://www.nykredit.dk/omnykredit/info/virksomhed/nykredits-fond.xml
         
Obelske familiefond:       http://www.obel.com/
         
Petra Slettens Fond:       Att. Advokat Judy Jakobsen, Ved Vesterport 6, 1612 KØBENHAVN V, Tlf.: 7012 1211
         
Rockwool Fonden:   Social Entrepreneurship and help to self help principles. Innovative projects   http://www.rockwoolfonden.dk
         
Simon Spies Fonden:        
         
Villum Fonden:   Fokus på forskning   http://veluxfoundations.dk/C12576AB002B2660/0/A5A47890DB9B704DC12576E70049BC78?OpenDocument
         
         
         

Svenska fonder

       
         
Eva och Oskar Ahréns stiftelse       http://www.ahrenstiftelse.se/index.php
         
Helge axson johnsons stiftelse       http://www.haxsonj.se/almanna_krav.html
         
Gustaf Vs stiftelse 90-års fond       http://www.gv90.a.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
         
Folke Bernadottes minnefond       http://www.folkebernadottesminnesfond.se/pm.html
         
Bångs stiftelse       http://bangs-stiftelse.se/
         
Prins Gustaf Adolfs och och prinsessan Sibyllas minnesfond       http://www.gafonden.com/ansokan.html
         
Kultur och fritidsnämnden       http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Foreningar/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-till-ungdomsforening/
         
Allmänna arvsfonden       http://www.arvsfonden.se
         
Olof Palme       http://www.palmefonden.se/index.php?sid=2&pid=8
         
Ungas fritid och organisering       www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag
         
Engagemangsguide       http://www.ungdomsstyrelsen.se/engagemangsguider
         
Statsbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans       http://www.ungdomsstyrelsen.se/rasism-intolerans
         
Skandia Idéer för livet       http://www.skandia.se/hem/om-skandia/socialt-ansvar/Stipendier/
         
Folke Ljungdahls stiftelse       http://www.sparbankenoresund.se/om-oss/stiftelser/Sidor/FolkeLjungdahlsstiftelse.aspx
         
Craafordska stiftelsen       http://www.crafoord.se/ovriga_bidrag.asp
         
Åhlen stiftelsen       http://www.ahlen-stiftelsen.se/regler.html
         
Stiftelsen Lars Hiertas Minne       http://www.larshiertasminne.se/
         
Sparbanksstiftelsen färs och frosta       http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/ansok-om-bidrag
         
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond       http://www.margaretas-minnesfond.org/
         
C.F Lundström       http://www.ksla.se/sv/redirect_frameset.asp?p=409&time=19648
         
Hedlunds stiftelse       http://www.hedlundsstiftelse.se/ansokan/default.htm
         
Kronprinsessparets bröllopsstiftelse       http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/kronprinsessparetsbrollopsstiftelse.4.62402a8b12475b47cdb80005131.html
         
Jane och Dan Olssons foundations       http://jodfoundations.com/sociala.php
         
Martin och Birgit Östlingers stiftelsefond för yrkesutbildning       http://www.ostlingerstiftelsen.com/
         
Stiftelsen Richard och Hans Günther Niepels minnesfond 3       http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/FoundationDetails.aspx?id=1014355
         
Integrationsfonden       http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Ansokan/
         
Eslövs kommun       http://www.eslov.se/index.html
         
Pia Ståhls stiftelse       http://piastahlsstiftelse.se/
         
Ulf Lundahls minnesfond       www.lundahls-minnesfond.org
         
Local hero- drugsmart       http://www.drugsmart.com/artiklar/om/local-hero
         
kronprinsessparets bröllopsstiftelse       http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/kronprinsessparetsbrollopsstiftelse.4.292a62ce13848168ac5397c.html
         
Ungdomsinitiativ        
         
Antidiskrimineringsverksamhet       http://www.ungdomsstyrelsen.se/adv
         
KulturCash       http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____108850.aspx
         
spillkråkestipendiet       http://spillkrakan.nu/stipendiet/
         

Norska fonder

       
Kulturrådet/Arts Council Norge   Kultur   http://kulturradet.no/sok-stotte
         
Fritt Ord   Medier, information, kultur, yttrandefrihet   http://www.fritt-ord.no/no/soknader/
         
Frifond   Kultur, barn och unga   http://www.frifond.no/