Lista över andra nordiska aktörer

Andra nordiska aktörer

 

Nordisk Transportarbejderføderation http://3fklub.dk/renovation/om%20brancheklubben/nordisk%20samarbejde arbejdsmarked
Nordisk Kokkenchef Fédération http://www.nkf-chefs.com/Default.asp?page=169 arbejdsmarked
Industrianställda i Norden http://www.nordic-in.org arbejdsmarked
Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation http://nofs.org/ arbejdsmarked
Nordisk Administrativt Forbund http://www.naf-net.dk/ arbejdsmarked
Nordisk Brunnborrarforeningers Forbund   arbejdsmarked
Nordisk Frisörunion   arbejdsmarked
Nordisk Grafisk Union   arbejdsmarked
Nordisk Skolebibliotekarforening http://www.nordisk-skolebibliotekarforening.org/index.php arbejdsmarked uddannelse
Nordisk Tele Organisation   arbejdsmarked
Nordisk Union (hotel-, restaurang-, catering- och turismanställda) http://www.nu-hrct.dk/ arbejdsmarked
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen http://nbtf.bwint.org/default.asp?Language=SE arbejdsmarked
Nordiska Handikappförbundet http://nordiska-hf.org/ arbejdsmarked handicap
Nordiska Maskinbefälsfederationen http://www.nmfnordic.com/omnmf/ arbejdsmarked
Nordiska Politiförfundet http://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/nordisk-politiforbund.aspx arbejdsmarked
Nordiska sociologförbundet (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/dk/ arbejdsmarked
Nordiska transportarbetarfederationen http://nordictransport.org/ arbejdsmarked
Nordiska Unionen inom Närings- och Njutningsmedel   arbejdsmarked
Service- och Tjänstebranschernas Union i Norden, SUN   arbejdsmarked
Sykepleiernes Samarbeid i Norden http://www.ssn-nnf.no/ikbViewer/page/ssn/om-oss arbejdsmarked
Talentia - nordiska socionomförbundskommitte   arbejdsmarked
Nordiska Elfederationen http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2013/03/wallin-tog-over-nordiska-klubban/ arbejdsmarked medier
Nordic Network on Early Childhood Education and Care   børn/unge  
Nordic Adoption Council http://www.nordicadoption.org/ børn/unge socialpolitik
NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdomskomité) http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram børn/unge kultur
Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom   børn/unge  
Kristdemokratisk Ungdom i Norden   børn/unge  
NORBUSANG c/o Folkekirkens Ungdomskor http://norbusang.org/medlemmer/ børn/unge  
Nordgu http://www.nordgu.net/ børn/unge  
Nordic Association of Youth with Disabilities c/o Unge Funksjonshemmede   børn/unge  
Nordisk samarbejdskomité (Scouter)   børn/unge  
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU) http://www.nsu.is børn/unge  
Ungdom og Fritid Norden (UFN)   børn/unge  
Nordisk Investeringsbank http://www.nib.int/ erhverv  
Nordisk Revisorforbund   erhverv  
Nordisk Konserthusråd http://www.nordiskkonserthusraad.com/ erhverv  
Nordlys   erhverv  
Sammenslutningen af nordiske energiregulatorer (NordREG)   erhverv  
Nordic Galvanizers http://www.nordicgalvanizers.com/index.htm erhverv  
Nordisk Realkreditsamråd (NRS) http://www.realkreditraadet.dk/Om_os/International_netv%C3%A6rk.aspx erhverv kreditvæsen
NPTA – Nordic Piano Technicians Association (PTA) http://www.pianotreff.com erhverv  
NORNA – Nordiska samarbetskommitén för namnforskning http://www.norna.org/ forskning  
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet http://nfi.ku.dk/ forskning  
Nordic Gerontological Federation http://www.ngf-geronord.se/ forskning  
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen –Lund (CSS) www.css.lu.se forskning  
Nordiske Arkivdage   forskning administration
Nordisk El-arkseminar   forskning administration
Dansk XML-forum (Statens Arkiver, DK)   forskning administration
DIMO Dansk Image Management Organisation (Statens Arkiver, DK)   forskning administration
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning (NNMPF) http://nnmpf.org/ forskning musik
Forsa Norden http://www.forsa.dk/index.php?page=forsa-norden forskning socialpolitik
Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF)/ Nordic Educational Research Association (NERA) http://www.nfpf.net/ forskning pædagogik
Nordic Sport Science Forum http://idrottsforum.org/ forskning sport
Nordic Political Science Organisation (NoPSA) http://nopsa.net/ forskning  
SINTEF http://www.sintef.no/ forskning innovation
Nordisk Handicappolitisk Råd http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/juni-2006/art-16 handicap  
Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse http://www.nordicwelfare.org/Om-oss/Funktionshinderradet/ handicap  
SUN Nordic Visual Impaired Youth   handicap ligestilling
Nordic Innovation www.nordicinnovation.org/ innovation erhverv
NORDICCS – Nordisk Carbon Capture and Storage   innovation erhverv
Nordiska Folkhögskolerådet   kirker  
Rimbaud – Ny Nordisk Kunstnersammenslutning www.rimbaud.dk kultur  
Nordic Performance Art http://www.nordicperformanceart.dk/ kultur  
Kulturkontakt Nord http://www.kulturkontaktnord.org/ kultur  
Manymade http://www.manymade.org/Landing/About kultur crowdfunding
Nordisk Flagselskab http://nordicflagsociety.org/vexillologi/flaggfarger/ kultur  
Nordplus Adult http://nordplus-cultureguides.dk/ kultur socialpolitik
Amatörkulturens samrådsgrupp   kultur  
Nordic LARP (live rollespil)   kultur  
Nordisk Dramatiker Union http://www.nordicwritersguild.com/en/ndu.aspx kultur teater
Nordisk förening för folkdansforskning http://folkedansforskning.com/Nff/Hem.html kultur dans
Nordisk journalistförbund   kultur medier
Nordisk Konservatorforbund (NKF)   kultur museer
Nordisk Korforum   kultur musik
Nordisk Motorhistorisk Forbund   kultur  
Nordisk Musik Union (NoMU)   kultur musik
Nordisk Sangerforbund (NSF)   kultur musik
Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet (NASOM)   kultur musik
NORDLEK (Folkdans)   kultur  
North European Amateur Theatre Alliance http://www.neata.dk/ kultur teater
Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete (NORBUSAM)   kultur musik
Nordiskt Forum http://nf2014.org/ ligestilling feminisme
Dövas Nordiska Råd   ligestilling handicap
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning   ligestilling  
Nordisk Journalistcenter http://www.njc.dk/nyheder/index.php medier kultur
Greenpeace Norden http://www.greenpeace.org/denmark/da/om-greenpeace/om-organisationen/ miljø  
Nordisk Grønne Venstre Alliance   politik  
Nordisk Folkeriksdag   politik  
Foreningen Frit Norden www.fritnorden.dk politik  
Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd http://s-norden.org politik  
Vestnordisk Råd http://www.vestnordisk.is/page/nyheder politik  
Nordens Liberale og Radikale Ungdom   politik børn/unge
Nordisk Ungkonservativ Union   politik børn/unge
Nätverket Norden (föreningen för civilt egendomsskydd) http://www.natverketnorden.se/ politik ejendomsret
SAMAK (Samarbetsorganet för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen https://da-dk.facebook.com/samak.info politik  
North European Express Championship Cup (NEECC) http://express-cup.com/ sejlsport  
Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt (NFBO)   socialpolitik børn/unge
Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO) http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-social-og-helsepolitik-mr-s/institutioner-og-samarbejdsorganer/samarbejdsorganer/nordisk-socialstatistikkomite-nososko socialpolitik  
Nordic Chess Federation www.sjakk.no/nordisk sport  
Nordisk Politi Idrætsforbund   sport  
Nordic Karate Federation   sport  
Nordic Powerlifting Federation (Styrkeløft i Norden)   sport  
Nordisk Språkkampanj/e/Sprogkampagne http://nordisk.mono.net/9357/Organisation sprog  
Nordisk Forening For Spædbørns Udvikling http://nfsu.org/ sundhed  
Nordisk Sammanslutning för Hygiensjuksköterskor http://www.nsfh.net/ sundhed  
Nordisk Sammenslutning for Klinisk Sexologi/Nordic Association of Clinical Sexology http://www.nacs.eu/ sundhed  
Nordisk Forening for Social og Mental Helse (NFSMH)   sundhed  
EBMT Nordic Forum Group   sundhed stamceller
HNR -   Handicaporganisationernes Nordiske Råd http://www.handicap.dk/politik/international/nordisk sundhed  
Nordisk Forening for Psykiatrisk Epidemiologi (NAPE) https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/462/432 sundhed  
Nordisk kongres om spiseforstyrrelser   sundhed  
Nordisk Selskab for Spiseforstyrrelser   sundhed  
Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi http://nordicradiology.eu/ sundhed  
Nordisk Forening for Nevroradiologi http://www.nsnr.org/ sundhed  
HELGA (The Nordic Center of Exellence) http://www.cancer.dk/helga/forside/ sundhed  
Nordic Lipid Forum   sundhed forskning
Nordisk Cancer Union   sundhed  
Nordisk Forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk/ sundhed handicap
Nordisk medicinalstatistisk kommitté (NOMESKO) http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Kunnskapskilder/Statistikk-og-datakilder/NOMESCO/ sundhed  
Nordiska Förbundet för Kyrkogårdar och Krematorier http://www.nfkk.eu/index.html sundhed  
Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde http://www.njsforum.com/site2/home trafik  
ABF Norden (ABF Norden / AOF Danmark) http://www.nordvux.net/page/23/ uddannelse  
Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations   uddannelse  
Folkbildning Norden   uddannelse  
Nordic Institute for Theoretical Physics   uddannelse  
Nordic International Studies Association http://www.sagepub.net/nisa/default.htm uddannelse  
Nordic Network of Astrobiology   uddannelse  
Nordic Political Science Association (NoPSA)   uddannelse  
Nordic Rheology Society http://nordicrheologysociety.org/ uddannelse  
Nordisk Folkeuniversitet (NOFU)   uddannelse  
Nordisk Komité for Skoleforældre   uddannelse  
Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi   uddannelse  
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik   uddannelse  
Nordiskt Sommaruniversitet   uddannelse  
Nordspråk http://nordsprak.dk/ uddannelse sprog
Nordisk evalueringsnetværk på skoleområdet   uddannelse