Utvidga ditt nätverk

Nordiska Nätverk

Nytt nordiskt samarbete

 

Nordiska Nätverk är en ny webb-baserad portal som sammanför medborgarorganisationer i Norden. Plattformen är till för medborgarorganisationer med ett nordiskt intresse. I plattformen kan man registrera sin organisation, finna andra organisationer, utvidga sitt nätverk och grunda spännande nya nordiska projekt och samarbeten. Vi skall utveckla denna plattform till en interaktiv nätverksbaserad portal där deltagarna får ett utvidgat nätverk och möjligheter att påverka beslut.

Detta är bara början - framtiden är full av möjligheter

I den första fasen kan din organisation:

  • Bli medlem i Nordiska Nätverk
  • Söka efter andra organisationer enligt kategori
  • Finna nya samarbetspartners och därmed:
    • Planera gemensamma seminarier och evenemang
    • Arbeta på gemensamma uttalanden
    • Skapa ett rådgivande nätverk för Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet

Nordiska Nätverk - plattformen är ett helt nytt sätt att nätverka i Norden. 

Målgrupp

Plattformen är till för olika typer av nordiska sammanslutningar och organisationer med nordisk aktivitet:

>  Nordiska paraply- och samorganisationer
>  Informella nordiska nätverk mellan två eller flera nordiska länder
>  Nordiska institutioner
>  Nordiska projekt
>  Andra aktörer med nordiskt intresse

Ett starkt nordiskt medborgarsamhälle

Det nordiska samarbetet grundar sig på principen om ett starkt medborgarsamhälle med inflytande över beslutsfattandet. Därför vill vi grunda ett samarbetsforum för nordiska medborgarorganisationer. Denna webb-baserade portal möjliggör samarbete i Norden på ett helt nytt sätt. I portalen kan din organisation finna nya sätt att komma i kontakt med andra organisationer och andra organisationer har möjlighet att finna dig. 

Vi vill också stärka samarbetet mellan medborgarorganisationerna och Nordiska Ministerrådet/Nordiska Rådet. Nordiska Nätverk - plattformen skapar möjligheten till att bilda ett rådgivande nätverk for nordiska beslutsfattare.

Målsättning

Ändamålet är att skapa ett dynamiskt organ som länkar medborgarsamhället till det officiella nordiska samarbetet. Det är viktigt för både NMR/NR att få möjligheten att styrka sitt arbete genom konsultationer av experter samt för medborgarsamhället att stärka sin röst och position. Vi anser det väldigt viktigt att stärka dialogen mellan medborgarorganisationerna och NMR/NR. Plattformen skulle därmed möjliggöra för organisationerna att fungera som rådgivande och initiativtagande aktörer till NMR/NR i olika frågor som berör ett specifikt fält.

Detta är bara början! Var med ända från starten och bidra till utvecklingen av det nya nordiska nätverket!

Vi välkomnar alla organisationer och sammanslutningar som delar de värderingar som utgör kärnan i den nordiska välfärdsstaten dvs. förtroende, frihet under ansvar, respekt, öppenhet, inkludering, tolerans, jämlikhet och demokrati.
Välkommen med!